top of page

Literacy Learnings
Léargais Litearthachta

SD.jpg

Údar: Bridget Bhreathnach
Leabhar: Cluasa Capaill ar an Rí

1. Cad í an chuimhne is luaithe atá agat maidir le léitheoireacht?
Cuimhním ar na leabhair a bhíodh á léamh againn sa mbunscoil nuair a bhí muid ag foghlaim le léamh ar dtús. Thagainn abhaile ón scoil is théinn i bhfolach taobh thiar den chathaoir mhór sa seomra suí le mo leabhar ag cleachtadh mo chuid léitheoireachta. Ní raibh mé ag iarraidh go gcloisfeadh éinne na botúin, is dóigh!

2. Cathain a thosaigh tú ag scríobh i gcomhair lucht léitheoireachta den chéad uair?
Nuair a d’fhág mé an ollscoil.

3. Cén leabhar is mó a chuaigh i bhfeidhm ort mar scríbhneoir óg? Cén fáth?
Chuaigh scéalta Phádraic Uí Chonaire i bhfeidhm go mór orm. Thaitin an cur chuige nádúrtha a bhí aige ina chuid scríbhneoireachta liom agus an daonnacht a tháinig tríd sna scéalta. Thaitin coimicí liom go mór freisin, leithéidí Asterix, Mandy agus 2000AD. Thaitin na pictiúirí liom, an greann agus luas na scéalta.

4. Cén comhairle a thabharfá do scríbhneoir óg?
Bí ag léamh, bí ag scríobh agus déan do rud féin as.

5. Cad é an rud is deacra faoi bheith ag scríobh i gcomhair lucht léitheoireachta comhaimseartha?
Ceann de na rudaí atá deacair, is dóigh, ná go bhfuil leabhair san iomaíocht anois leis an scáileán agus deirtear go bhfuil achar airde léitheoirí ag laghdú.

6. Cad í an ghné is fearr faoi bheith ag scríobh i gcomhair lucht léitheoireachta comhaimseartha?
Déarfainn go bhfuil saoirse maith don scríbhneoir ó thaobh ábhair agus stíle sa lá atá inniu ann agus is rud maith é sin.

7. Céard a spreag tú chun an leabhar Cluasa Capaill ar an Rí a scríobh?
Is athinsint, ar ndóigh, ar sheanscéal béaloidis atá ann agus is scéal é a chuaigh i bhfeidhm go mór orm féin nuair a chuala mé é den chéaduair agus mé sa mbunscoil. Bhí an-suim agam cuairt eile a thabhairt ar an scéal agus breathnú air trí shúile nua. Tá sé an-deas a bheith ag obair le Futa Fata, a d’fhoilsigh an leabhar, agus thug sé deis dom freisin a bheith ag obair le Shona Shirley Macdonald, sárealaíontóir a mhaisigh an leabhar.

8. Céard a d’fhoghlaim tú ón bpróiseas a bhain le scríobh an leabhair seo?
Tá tábhacht leis an taighde, ach caithfidh tú fios a bheith agat nuair atá do dhóthain taighde déanta agus go bhfuil sé in am tosú ag scríobh!

bottom of page